Memilih garisan arah aliran (trendline) dalam Microsoft Excel

http:/kripkornstudios.com.my/ahli-berdaftar/parasolx

Garisan arah aliran atau "trendline" adalah antara fungsi yang disediakan dalam Microsoft Excel (2007/2010). "Trendline" digunakan untuk meramal dan mengkaji satu-satu set data untuk digunakan dalam satu kajian (juga dikenali analisa regresi -- regression analysis). Kita perlu hasilkan satu graf terlebih dahulu daripada set-set data yang ada.

Microsoft Word 2007: Pantau perubahan dokumen

Dalam tutorial kali ini, saya akan menunjukkan satu kelebihan Word 2007 yang membolehkan anda menjejaki setiap perubahan dokumen yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini boleh diaplikasikan terutama sekali dalam menyiapkan tesis atau kertas kerja secara berkumpulan.

Seperti biasa, paparan di bawah ini merupakan contoh dokumen yang telah saya hasilkan sebelum ini.

Only local images are allowed.

"Mail Merge" Untuk Microsoft Word 2007

Apa Itu "Mail Merge"?

Bayangkan anda terpaksa menulis 1000 pucuk surat yang semua kandungannya sama kecuali yang berlainan hanya alamat, tarikh, nama dan beberapa terma-terma tertentu.

Secara manualnya, anda akan menulis surat pertama, kemudian cetak, ubah perkara-perkara seperti alamat, nama, tarikh dan lain-lain kemudian cetak surat yang kedua dan ulang perkara yang sama sehingga selesai 1000 surat.