Sepuluh (10) perkara penting untuk web E-commerce

#1 Logo yang jelas

Mempunyai logo perniagaan yang jelas adalah penting kepada yang baru dibangunkan atau sudah lama bertapak. Dalam kes ini, identiti pengenalan kepada penjenamaan logo yang mudah dikenali dan diingati adalah antara elemen yang memberi kepercayaan kepada pelanggan terhadap syarikat kita. Jenama yang popular mampu menghasilkan jualan yang sangat tinggi mahupun dengan beberapa fungsi asas laman web sahaja. Boleh dikatakan hanya dengan memaparkan logo, produk jualan dan butang "Beli" sahaja sudah cukup bagi kes-kes tertentu.

Mega menu: Sejauh mana tahap keberkesanannya?

Semenjak laman web dipopularkan sebagai satu platform dan medium dalam komunikasi, ianya tidak terlepas untuk mempunyai pautan berfungsi atau menu navigasi. Menu secara sendirinya bertugas untuk menghubungkan satu kandungan dengan kandungan yang lain.

Bagi laman web yang ringkas seperti blog atau web profil berkenaan dengan hasil kerja, konsep menu yang lebih mudah, besar, jelas serta berada di bahagian atas adalah paling praktikal boleh dicipta. Tetapi bagaimana pula dengan laman yang lebih besar, kompleks atau mempunyai kandungan yang terlalu banyak?

Laman pengenalan yang membazir

Tetapi pada hari ini, keadaan dan konsep ini telah berubah sepenuhnya. Mengapa memerlukan laman pengenalan? Apakah tujuan dan keuntungan yang kita dapat menerusi pengamalannya? Jawapannya langsung tiada apa-apa kecuali merugikan masa dan ruang untuk kandungan utama.

Boleh dikatakan laman web yang dibina dengan konsep terdahulu pada hari ini masih mengamalkannya. Terutama laman perniagaan atau korporat.

Paparan rawak gambar bersama pautan

Penggunaan elemen gambar bukan sahaja dapat menambah keceriaan satu-satu laman web malah sekiranya elemen gambar tersebut menggunakan kesan khas dengan bantuan Javascript akan dapat meningkatkan kredibiliti laman itu sendiri. Dalam tutorial kali ini, satu skrip yang mudah dan ringkas untuk melakukan kitaran gambar bersama pautan akan ditunjukkan.

Kod Javascript yang mudah ini juga digunakan di laman Kripkorn Studios.

Alatan untuk menguji dan mengenali jenis sistem laman web


Pembangunan pesat dalam penciptaan perisian sumber terbuka terutamanya untuk pembangunan laman web boleh dikatakan mendapat sambutan yang begitu tinggi semenjak ianya dilaksanakan seawal tahun 1998. Hari ini jumlah perisian sumber terbuka semakin bertambah. Statistik daripada laman web https://www.opensourcecms.com/ menunjukkan terdapat 141 perisian CMS telah dibangunkan dan didaftarkan di situ.


Empat (4) langkah menghasilkan lajur sama tinggi

Langkah-langkah untuk menghasilkan tinggi yang sama untuk elemen DIV menggunakan CSS bukan boleh dilakukan sebegitu sahaja. Artikel kali ini menyentuh dan membincangkan langkah-langkah untuk menghasilkan lajur yang sama tinggi dan berfungsi dengan sempurna dalam pelbagai jenis perisian pelayar.

Konsep yang digunakan adalah mengambil saiz lajur yang paling tinggi dan disamakan dengan lain-lain lajur.

Pages