Artikel-artikel berkaitan dengan keselamatan sesuatu laman web

SQL Injection

"SQL Injection", merupakan satu teknik memasukkan kod ke dalam perisian pangkalan data yang seterusnya menjalankan arahan yang tidak sepatutnya dijalankan. "SQL Injection" ini akan menggunakan kelemahan sesuatu sistem laman web yang tidak menggunakan penapisan input yang sempurna sebelum arahan tersebut dijalankan sepenuhnya oleh pangkalan data.

Pages